Testnevelő program

Ez a testnevelés heti egy, illetve két alkalommal (a nagycsoport esetében) óvónők által tervezett és irányított, leginkább csoportos játékokba ágyazott folyamat, amely a gyermekek egyéni képességeire épül. A program tartalma és intenzitása változik a gyermekek életkorának függvényében is. A testnevelési órák felépítésénél az óvónők figyelembe veszik a mindennapos feljegyzéseiket a gyermekekről, illetve a nevelést segítő szakembereink észrevételeit, javaslatait.

Készségfejlesztő torna

minta2A foglalkozások során játékos formában fejlesztjük a gyermekek állóképességét, az egyensúlyi, a gyorsasági, és a koordinációs képességét.

Képzett testnevelő tanárunk többéves óvodai testnevelési gyakorlattal rendelkezik.

A mozgás szeretetének megtapasztalása – a rendkívül jó hangulatú és dinamikus tornaórák során a gyermekek különböző gyorsasági, ügyességi és állóképességet fejlesztő játékokat játszanak.

Ezt a tornaórát életkoronkénti bontásban szervezzük, s korosztályonként különbözik a tartalma.

Úszás

Az óvodások heti rendszerességgel járnak a közeli uszodába, ahol szakképzett oktatók foglalkoznak velük.

Az úszásoktatás szintenkénti bontásban (kezdő, középhaladó és haladó csoportokban) zajlik.

A szárazföldi bemelegítés célja, hogy az úszáshoz szükséges koordinációs mozgásokat pontosan és jól megismerjék a gyermekek.

A vizes közeg megszerettetését tekintjük legfontosabb feladatunknak. Az oktatók barátságos és közvetlen légkört teremtenek, hogy a gyermekek feloldódjanak, és ezáltal a feladatokra koncentrálva, játékosan, de mégis hatékonyan sajátítsák el az úszásnemeket.

Egészségünk

Évente két alkalommal kerítünk sort a gyermekek általános orvosi státusz-vizsgálatára, amelyeknek az eredményét a szülőkkel is megbeszéljük.

Az óvoda gyermekorvosához, fogorvosához a szülők is bizalommal fordulhatnak tanácsért.

A szükséges esetekben szakorvosi ellátás megszervezésében is támogatást nyújtunk.