A hónap erénye

A kisgyermek fogékony időszakaira építve gyakoroljuk a rend, bátorság, a nagylelkűség, az őszinteség, a dolgosság és az engedelmesség erényét. A szülők is részei a játéknak, az otthoni sikereket az óvodában is figyelembe vesszük, s aki elrakodott, nagylelkű volt, őszinte volt, segített testvérének, szüleinek, azt az óvodában is elismerésben részesítjük.

Az óvodáskorban elsajátítható erényeknél meghatározó szempont a fogékony időszakok felhasználása.

Az adott hónap jó szokását egy-egy kép illusztrálja, amelyen az adott szokással kapcsolatos jelenet látható.

Nagy segítség a gyermek számára, ha a szülő és a pedagógus egymást erősíti, egymás erőfeszítéseit elismeri, elfogadja.

Bővebben

Személyre szóló feladatok

Nagyon nagy szolgálatot teszünk a gyermeknek, amikor hagyjuk dolgozni. Miközben szívesen tevékenykedik, fejlődik a kitartása, felelősségérzete, együttműködő készsége, feladatmegoldó képessége.

Egyik legfontosabb célunk a feladatok meghatározásánál a gyermek életkora, képességei, motiváltsága.

Mindig olyan munkát választunk, amellyel másoknak szolgálhat, tehet valamit a közösségért, a többiekért.

A dicséret és elismerés révén a gyermek megtapasztalja a jól befejezett munka feletti örömet.

Az önállóság formálása

Az önállóságra nevelés, illetve a másokra való odafigyelés személyre szabottan történik az óvodában, jellemzően a szülőkkel egyeztetett célkitűzések mentén. Ilyen területek lehetnek a cipő megkötése a kicsiknél, a nagyobbaknál fogkrém adagolása a csoporttársaknak, terítés, pakolás, vagy a vizespohár újratöltése. Ennek a folyamatnak a célja, hogy a gyermek megtapasztalja a döntései súlyát, képes legyen egy-egy helyzetben felismerni, mi a helyes választás, és saját akaratából tegye a jót.

A célkitűzésék korosztályonként más tartalommal jelennek meg, nagyon fontos, hogy olyan céljaink legyenek, amelyek az adott életkornak megfelelnek.

Sokat segítünk gyermekünknek, ha otthon is megerősítjük abban, amit az óvodában tapasztalt, elismerjük az igyekezetét, s hangot is adunk az elismerésünknek.

Sikerélmények, dicséret, motiváció – a legfontosabb, hogy a gyermek érezze, hogy szülei számára fontos, amit tesz.

Értékrend

Mindennapi döntéseinkben és cselekedeteinkben a Római Katolikus Egyház tanítására támaszkodunk. Ennek jegyében törekszünk a konstruktív légkör megteremtésére a szülőkkel, gyermekekkel, munkatársakkal, külső személyekkel egyaránt. Az emberi kapcsolatok során fontosnak tartjuk a köszönetet, a helyzetek pozitív megítélését, s a szükséges korrekciók esetén a tapintatot, nagylelkűséget, szeretetet.

Heti egy alkalommal hitéleti foglalkozást tartunk, ahol mesélünk, játszunk, beszélgetünk arról, mit jelent jót tenni, jónak lenni.

A köszönet kinyilvánítása minden gyermek és felnőtt számára fontos, nem árt, ha ezt folyamatosan szem előtt tartjuk és gyakoroljuk.

Bővebben