Az iskolaérettség

Jellemzői:

Az értelmi képességek terén vizsgált szempontok a gyermek érdeklődése, az érzékelés-észlelés fejlettsége, az emlékezet, a figyelem, a képzelet és a gondolkodás szintje, a számolási és anyanyelvi képességek minősége, valamint nem utolsó sorban a kommunikációs, kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képessége.

Bővebben

Iskolai felkészítő program

Iskolaelőkészítő programunk több, egymással összehangolt elemből tevődik össze. Nagyon fontos, hogy az iskolaelőkészítés személyre szabott legyen. Az eredményes fejlesztés alapja a megismerés, hogy reális képet kapjunk minden egyes gyermek fejlettségi szintjéről az említett területeken. Az óvodai megfigyelések, mérések, az óvodai szakemberekkel és a szülőkkel folytatott rendszeres beszélgetések ezt a célt szolgálják.

Óvónők által biztosított irányított foglalkozások 

Az iskolaelőkészítés nagy mértékben az óvodai csoportokban történik, csoportos és egyéni foglalkozások keretében. Megfelelő szervezés mellett jut elegendő idő egyéni fejlesztésre, foglalkozásra, játékra.

Iskolaelőkészítő délután

Általános iskolai pedagógus végzettségű kolléganőnk vezetésével heti egy alkalommal az iskolába készülő gyerekek kiscsoportos (2-3 fő) foglalkozásokon vesznek részt, amelynek a tematikája részben illeszkedik az óvodai csoport éves tematikájához, emellett figyelembe veszi azokat a területeket, témákat, amelyek mentén majd az iskolai oktatás zajlik (anyanyelvi nevelés, környezeti nevelés, számolás). Ennek a foglalkozásnak a célja a szókincs fejlesztése, az ismeretek bővítése, a feladattudat formálása.

Logopédiai fejlesztés

A gyermekek részképességeinek (beszédkészség, beszédértés, memória, vizuális észlelés, finommotorika, stb.) fejlesztése heti egy alkalommal az óvoda logopédusa vezetésével történik, szintén 2-3 fős csoportokban.

Bővebben

Logopédus

Minden, a Sashegy Óvodába járó gyermek találkozik a logopédussal, aki elvégzi a logopédiai szűrővizsgálatokat.

A logopédus heti két alkalommal jár az óvodába, s az óvónőkkel szoros együttműködésben foglalkozik a gyermekekkel.

A rendszeres logopédiai fejlesztések során a logopédus külön-külön foglalkozik a gyermekekkel, illetve az óvónőkkel való együttműködés keretében külön javaslatokat tesz a gyermek fejlesztését illetően, feladatsorokat ad az óvónőknek illetve amennyiben indokolt, a szülőknek is.

Bővebben

Pszichológus

A Sashegy Óvoda pszichológusa elsősorban az óvodai csoportok működését, az óvónők és a tutorok munkáját segíti. Minden alkalommal más-más szempontsorok alapján megfigyeléseket végez, amelyeket az óvónőkkel közösen kiértékelnek.

A pszichológus elvégzi az iskolába készülő gyermekek iskolaérettségi szűrését is, ennek az eredményéről a szülőket is tájékoztatja.

Óvodai szakvélemény

Óvodánk hivatalos működési engedéllyel rendelkező intézmény (OM Azonosító száma: 201316), Óvodai szakvélemény kiállítására jogosult. Ennek értelmében az intézmény egészen az iskolakezdésig vállalja a gyermekek nevelését és fejlesztését.