Tutori találkozók

Nem mindig könnyű szülőként gyorsan és helyesen reagálni gyermekeink kérdéseire, viselkedésére, érzelmi megnyilvánulásaira. Óvodánk legfontosabb küldetése a szülőknek nyújtott segítség, megerősítés a gyermeknevelés terén. A rendszeres tutori beszélgetések célja a gyermek fejlődésének szülőkkel összehangolt nyomon követése. Ezzel elkerülhetjük az átgondolatlan, szubjektív, a pillanat hatása alatt született álláspontok kialakulását.

A tutor rendszer feladata a családi kötelékek erősítése, a szülői szerep elismerése és támogatása.  Ebből adódóan a tutori beszélgetések tartalma, gyakorisága családonként eltérő lehet. A tutori beszélgetésre a tutor alaposan felkészül, konzultálva a gyermekekkel foglakozó pedagógusokkal, szakemberekkel.

Bővebben

Előadások szülőknek

Rendszeres szakmai előadások keretén belül kívánunk segítséget és támogatást nyújtani a gyermeknevelés, a gyermekek életkorbeli sajátosságai, illetve a családvezetés témáiban.

Szakmai előadásainkra az óvodával együttműködő szülőkön, személyeken kívül további érdeklődőket is szívesen látunk.

Bemutató foglalkozásaink célja, hogy a gyermekeknek biztosítsuk azt az örömet, amit a szülei rácsodálkozása, elismerése tud nyújtani.

Ajánlott irodalom – Az óvoda könyvtárában található könyvek segítségül szolgálhatnak a szülőknek eligazodni a gyermeknevelés konkrét kérdéseiben. Az óvónők, tutorok rendszeresen ajánlanak olyan irodalmat a szülőknek, amely útmutatásul szolgálhat az őket éppen foglalkoztató kérdésekben.

Bővebben

Kiscsoportos tréningek

A tréningek legfontosabb célja bátorítani a szülőket a gyermeknevelés kihívásainak a kudarcmentes kezelésére.

Az esettanulmányok elemzése szórakoztató, praktikus és az egyetemi oktatásban, illetve a gazdasági szférában egyaránt elismert, bevált módszertan.

Az egyes tanfolyamainkat a gyermekek életkora szerint szervezzük (0-4 éves korig, 5-7 éves korig)

Minden tréning az adott életkor egy tipikus jellemzőjét járja körül, nagyon hasznos tanácsokkal szolgálva a szülői tanácstalanság esetében.

 

Könyvtár, kávézó

A ‘Nagy Sas kávézóban’ a szülők részére kívánunk teret adni egy kis beszélgetésre, bíztatva őket az Óvodában való tartózkodásra, valamint igény szerint a számukra szervezett, gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos előadások meghallgatására és a szülői tréningeken való részvételre.

Bővebben