Szülői kérdések

Mi az Intézmény erőssége?

Elsőrendű célunknak tekintjük az előre tisztázott, közös értékrend mentén történő óvodai nevelést, amely a szülők családon belüli munkájának egyik legfontosabb pillére.

A gyermek napi élete összhangban van, nincs ellentmondás az intézményi élet és az otthoni élet között, a gyermekek közötti kapcsolatban és a szülő-gyermek kapcsolatban.

Nevelési módszertanunk lényege a példamutatás. A gyermekeket nem csak szóval és nem csak a csoportszobában neveljük, hanem minden pillanatban, viselkedésünkkel, tekintetünkkel, gesztusainkkal, külsőnkkel, öltözékünkkel, egymással való kapcsolatunk minőségével, egyszóval hitelességünkkel. Minderre nagy hangsúlyt fektetünk intézményünk életében.

Miben nyilvánul meg az Óvoda keresztény szellemisége?

A keresztény szellemiségre való hivatkozás alapja az óvoda munkatársainak a folyamatos képzése, a nevelők hiteles életvitele, azaz a megélt és a vallott értékei közötti összhangra való törekvés.

Az óvoda teljes mértékben civil kezdeményezés, nem áll egyházi irányítás és felügyelet alatt. Az általunk képviselt értékrend a  Római Katolikus Egyháznak az emberi élettel, annak méltóságával, a családdal, annak értékeivel, az erényekkel kapcsolatos tanításán alapszik.

A keresztény szellemiség hiteles és következetes biztosítására az Opus Dei-t kértük fel, amely a Katolikus Egyház személyi prelatúrája.

Az intézmény nyitott minden felekezethez tartozó, vagy egyikhez sem tartozó család felé, akik elfogadják az intézmény küldetését, azaz a gyermekek erények mentén történő nevelését, illetve a szülők és az intézmény együttműködésén alapuló nevelést.

Maximálisan tiszteletben kívánjuk tartani a gyermekek és szüleik lelkiismereti szabadságát. Az arra igényt tartó szülők gyermekei számára hitoktatást tartunk. A szülőknek lehetőségük van a hitoktatás tartalmának, illetve a hitoktató személyének a megismerésére.

Mit takar a tutor rendszer?

A tutor rendszer egy eszköz, amely az Óvoda és a szülők közötti élő és szoros kapcsolatot szolgálja, a személyre szóló figyelem egy fóruma, amely támogatja a gyermek egyéni fejlődésének nyomon követését, a fejlődési lépcsőfokoknak a családdal való folyamatos egyeztetését, összehangolását.

A hazai és a külföldi pedagógiai gyakorlatban számos tapasztalat bizonyítja a tutor rendszer hatékonyságát, amely a személyre szabott, gyermek- és családközpontú nevelés kiemelt eszköze.

A tutor rendszer egészét és működését leginkább személyes konzultáció útján lehet megismerni.

Kik a tutorok, hogyan képezik őket?

 • A tutor olyan személy, aki az intézmény szorosabb vagy tágabb kötelékébe tartozik, módszeresen követi a család gyermekének óvodai fejlődését, élvezi a család bizalmát, és összekötő kapocsként szolgál az Óvoda és a család között.
 • Pedagógiai végzettségű tutoraink rendszeres szakmai és emberi képzésben részesülnek.

Mi a tutori beszélgetés tartalma?

Nagyon fontos, hogy a szülőkkel való rendszeres beszélgetések, amelyeknek fő tartalma a gyermek fejlődésének a nyomon követése, szervezett és tervezett formában történjenek. El óhajtjuk kerülni az átgondolatlan, szubjektív, a pillanat hatása alatt született álláspontok közlését.

A tutori beszélgetésre a tutor alaposan felkészül, konzultál a gyermek nevelésében, fejlesztésében érintett szakemberekkel, figyelemmel a téma fontosságára és a beszélgetés hatékonyságára, valamint a szülők idejére.

Mit lehet tudni az óvodapedagógusokról?

Az Óvodában nevelő óvónők magasan és folyamatosan képzett, hiteles személyek.

Csoportonként két óvónő neveli az óvodásokat. Óvónőink kiválasztásánál az az emberi kvalitásokat, az emberi kapcsolatok iránti nyitottságot, a hivatástudatot és a személyes fejlődés iránti elkötelezettséget, a jó együttműködő készséget vesszük elsősorban figyelembe.

Óvodavezetőnk fejlesztőpedagógiai másoddiplomával és sokéves vezetői gyakorlattal rendelkezik.

Hány éves korú gyermekeket fogad az Óvoda?

Az Óvoda a harmadik életévüket betöltött gyermekeket fogadja.

Logopédiai szűrés van-e az Óvodában?

 • Igen. Hetente két alkalommal Kátai Réka logopédus foglalkozik a gyermekekkel, aki kiváló szakember, egy erre szakosodott óvodában szerzett többéves gyakorlattal rendelkezik.
 • Az egyéni fejlesztések a logopédiai foglalkoztatóban zajlanak.

Mikortól meddig tart nyitva az Óvoda, mi a tervezett nyitvatartási idő, rugalmas-e?

 • Az Óvoda nyitva tartási idejének meghatározásakor elsősorban a gyermek érdekeit kívánjuk szolgálni. Az óvodáskorú gyermeknek nagy szüksége van az otthon, családi környezetben töltött időre, ezért elvetjük a nyitvatartási idő túlzott hosszúságát.
 • Az Óvoda napi programja viszonylag kötött és szoros; a gyermekek óvodai életbe való bekapcsolódásának az egyik feltétele, hogy az egyes foglalkozásokon teljes mértékben jelen tudjon lenni. Késői érkezéssel a gyermeket megfosztjuk a ráhangolódás lehetőségétől.
 • Az óvoda 08.00-17.00 óra között tart nyitva.

Mit lehet tudni az óvodáról, épületéről és a környékről?

 • A Sashegy déli lábánál, családi házas, illetve társasházas övezetben egy 2000-ben épült villát alakítottunk át óvodaépületnek. A környék csendes, az átmenő forgalom minimális, az óvoda épülete előtt jól lehet parkolni. A BKV környéket érintő főbb járatai: 139, 153, megálló: Dayka Gábor utca.
 • Az épületben három 45 négyzetméteres csoportszoba, egy-egy ugyanekkora méretű tornaterem, valamint előadóterem („Nagy Sas kávézó”) szolgálja a gyermekek tevékenységét, a pedagógiai munkát és a szülők ismeretszerző igényeit.
 • Az Óvoda 50 gyermek óvodai nevelését tudja ellátni.
 • Az Óvoda a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény szerinti, működési engedéllyel rendelkező nevelési intézmény.

Milyen az Óvoda épülete, miliője, berendezése?

 • Az Óvoda egy 10 éve épült, négyszintes villaépületben, egy 970 négyzetméteres telken található. Mind az épület, mind a kert teljes mértékben óvoda céljára lett átalakítva.
 • Az épületben három 45 négyzetméteres csoportszoba, egy-egy ugyanekkora méretű tornaterem, valamint előadóterem („Nagy Sas kávézó”) szolgálja a gyermekek tevékenységét, a pedagógiai munkát és a szülők ismeretszerző igényeit.
 • Az Óvoda dísz- és gyümölcsfákkal körülhatárolt kertjében hangulatos játszóteret alakítottunk ki, amely lehetőséget kínál a mozgásra, a csoportos játékra és egyéb szabadtéri tevékenységek megszervezésére is (veteményeskert, madáretetés, étkezés a szabad levegőn, stb.).
 • Előzetes telefonos egyeztetés alapján szívesen megmutatjuk az Óvoda épületét és kertjét az Óvoda iránt érdeklődő szülőknek, családtagoknak.

Folyik-e idegen nyelv oktatás az Óvodában?

 • A nyelvi készség fejlesztését (ritmus, dallam) nagyon fontosnak tartjuk, ugyanúgy, ahogy a játékos foglalkozások keretében más kultúrákkal, nyelvekkel való ismerkedést. Az idegen nyelvű foglalkozásokon a felnőtt személye a mérvadó, hogy rá is érvényesek legyenek a személyes példamutatásra, hitelességre vonatkozó követelményeink.
 • Az Óvoda által alkalmazott módszer egyfajta kedvcsináló tevékenység (“Barátkozunk más nyelvekkel”) abból a célból, hogy a gyermek majd iskolás korban szívesen, lelkesen tanuljon nyelveket.
 • Óvodánkban heti egy alkalommal tartunk a gyermekeknek angol nyelvi foglalkozásokat

Van-e úszás-foglalkozás az Óvodában?

Alszanak-e a gyermekek délután az Óvodában?

 • Igen, minden gyermeknek megadatik a lehetőség az ebéd utáni alvásra.
 • Arra vezetjük a gyermekeket, hogy mások alvásidejét tiszteletben tartsák akkor is, ha nekik már kevesebb az alvásigényük.

Milyen ételt kapnak, hányszor a gyermekek az Óvodában, és az honnan származik?

 • A gyermekeknek napi 4 alkalommal biztosítunk étkezési lehetőséget, reggeli, gyümölcs (tízórai), ebéd és uzsonna formájában.
 • Az ételszállító konyha gyermekétkeztetésre is szakosodott, ahol dietetikus állítja össze az óvodás gyermekek táplálékszükséglete alapján a menüt, hetekre előre, amit a szülőkkel is ismertetünk.

Ételallergiás gyermekek étkeztetése megoldható-e az Óvodában?

 • Az ételallergiának nagyon sok formája és intenzitása van, ezért az Óvoda az ilyen ellátást nem tudja felvállalni.
 • Intézményünk arra bíztatja a szülőket, hogy ételallergiás gyermekeik számára ők biztosítsák a napi ételeket, amelyeket óvónőink kedvesen, meggyőzően, a gyermekre való különös odafigyeléssel tálalnak fel.

Tánc, magyar hagyományok ápolása, népi tánc, megjelennek-e az intézmény életében?

 • Igen, a magyar hagyományokkal való foglalkozás a nevelési program része.

A Nagy Sas kávézó programjait csak az óvodát látogató gyermekek szülei látogathatják?

 • Rendezvényeket, tanfolyamokat tartunk az óvodások szüleinek.
 • Emellett interaktív, esettanulmányok elemzésén alapuló szülői tréningeket szervezünk a gyermekek életkori sajátosságait érintő témákban – ezeken a gyermeknevelésről, házastársi kapcsolatokról szóló tréningeken, előadásokon más házaspárok is részt vehetnek.

Mennyibe kerül az óvodai ellátás?

Az óvodai költségtérítési hozzájárulás havonta 123.000 Ft, ezen felül az étkezési hozzájárulás összege 900 Ft/nap.

 • A költségtérítési hozzájárulás tartalmazza a gyermek szokásos óvodai ellátásán felül a külső szakemberek által nyújtott foglalkozások díját (sport, néptánc, úszás, idegen nyelv), az iskolai előkészülettel kapcsolatos szakmai segítség díját (logopédiai szűrés és terápia, pszichológiai felmérés, mikrocsoportos iskolai előkészítés), egészségügyi ellátás költségeit (szakorvosi szűrések).
 • Az óvodai szolgáltatásban benne foglaltatik a szülőknek nyújtott személyre szabott rendszeres konzultáció (tutori beszélgetések) rendszere.
 • A költségtérítési hozzájárulás nem tartalmazza az óvodai kirándulások díját.

A hozzájárulás ütemezésének függvényében több fizetési konstrukció lehetséges.

A testvérkedvezmény két gyermek esetében 20-20% mindkét gyermek díjából.

 

Fogad-e el a Fenntartó, az Együtt a Szülőkkel a Családokért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány adományokat?

 • Az Alapítvány saját tevékenységének, azaz az általa fenntartott és működtetett Óvoda működésének állandó javítása érdekében adományok megszerzésére törekszik minden célszerű forrásból.

Ha további kérdése van, kérjük, tegye fel.

 • Az info@sashegyovoda.hu címen szívesen válaszolunk minden felmerülő kérdésre.